Janina Bąk

janinadaily.com

Komendant komedii w Janinadaily.com. Wirtuoz statystyki na Trinity College w Dublinie.

Umie liczyć, opowiadać i opowiadać o liczeniu. W jej historiach zasób słów jest tak bogaty, że mógłby samodzielnie spłacić cały dług publiczny Grecji.

Posiada następujące osiągnięcia życiowe:

  1. Pisze blog o swojej pracy na uczelni, mężu z politechniki i badaniach naukowych o kurach, a ponad 80 tysięcy ludzi chce to czytać.
  2. Nagranie z wykładu o statystyce, który wygłosiła na TEDx Koszalin, ma ponad 60 000 wyświetleń i było przez moment popularniejsze niż wideo Zenka Martyniuka.
  3. Występowała w Polsce, a oprócz tego również w Berlinie i w Oxfordzie, i wszędzie strasznie śmiano się z jej żartów o odchyleniu standardowym.

Lubi uczyć ludzi, że z analizą danych można i należy się zaprzyjaźnić.

Janina Bąk