Polityka Prywatności

B2B Mind Ltd, wydawca serwisu MalaWielkaFirma.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta B2B Mind Ltd obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie MalaWielkaFirma.pl/polityka-prywatnosci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: B2B Mind Ltd nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać i/lub zamawiać produktów i usług oferowanych przez B2B Mind Ltd.

Dane osobowe

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów B2B Mind Ltd wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

W czasie korzystania z serwisów należących do B2B Mind Ltd możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Zakres danych o które będziesz proszony różnią się w zależności od usługi.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne w celu dostarczenia usług i/lub produktów B2B Mind Ltd, są to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy.

Dane podaje się dobrowolnie jednakże niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

B2B Mind Ltd oświadcza, że serwis nie zawiera oraz nie dostarcza żadnych treści o charakterze bezprawnym.

Każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przez B2B Mind Ltd przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych poprzez bezpośredni kontakt z B2B Mind Ltd, pod adresem e-mail: marek [at] malawielkafirma.pl.

Niezbędne wymagania techniczne

W celu skorzystania z usług i/lub produktów B2B Mind Ltd niezbędne są:

  • adres poczty elektronicznej,
  • dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarka WWW.

Zamawianie bezpłatnych publikacji

Zamówienie elektronicznych i bezpłatnych publikacji (newsletterów, raportów, e-booków itp.) za pośrednictwem witryn B2B Mind Ltd wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówioną publikację.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez B2B Mind Ltd wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów B2B Mind Ltd wyraża zgodę na przekazywanie jej, przez B2B Mind Ltd, informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

B2B Mind Ltd zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości B2B Mind Ltd rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów B2B Mind Ltd.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych B2B Mind Ltd.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Reklamacje oraz rezygnacja z usługi i/lub produktu

W celu złożenia reklamacji na którykolwiek produkt lub usługę dostarczaną przez B2B Mind Ltd należy wysłać e-mail na adres: marek [at] malawielkafirma.pl.

Wypisanie się z listy mailingowej następuje po kliknięciu odpowiedniego odnośnika (linku), znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej przez B2B Mind Ltd.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do B2B Mind Ltd.

Wyłączenie odpowiedzialności

Celem serwisu MalaWielkaFirma.pl jest wspieranie rozwoju gospodarczego prywatnych podmiotów w Polsce. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co udostępniamy. Porady, których udzielamy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Informacje zawarte w serwisach internetowych B2B Mind Ltd zawierają opinie ich autorów i są zgodne z prezentowaną przez B2B Mind Ltd linią programową.

B2B Mind Ltd nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Dokładamy wszelkich starań, aby reklamodawcy, którzy publikują u nas swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy, można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.