Andrzej Koniuk

www.koniuk.com

Wywodzący się ze świata finansów konsultant biznesowy, trener w programach rozwojowych i sprzedażowych dla kadry managerskiej średniego szczebla i doradca gospodarczy.   Doświadczenie zawodowe zdobywał w organizacjach biznesowych różnej wielkości – od małych podmiotów gospodarczych po międzynarodowe korporacje.

Obecnie pracuje głównie z przedsiębiorstwami z sektora MŚP, przeprowadza diagnozy organizacji i optymalizuje strukturę finansowania, przeprowadza analizę finansową i controllingową przedsiębiorstwa.

Łączy myślenie systemowe z działalnością operacyjną, szuka rozwiązań problemów na poziomie całej organizacji i styku działań poszczególnych grup projektowych.

Wyczucie biznesowe, sprawność językowa, opieranie się na rzetelnych informacjach i wysoka kultura pracy sprawiły, że prowadził zajęcia na wielu salach szkoleniowych w kraju. Autor bloga skierowanego dla managerów Piórem po kartce i książki Manager – Poradnik działań skutecznych i angażujących.

Andrzej Koniuk