Konrad Gurdak

syllabuzz.pl

Naming, Renaming, Rebranding. Tam, gdzie naming – tam i on… Jest fanem kreatywnych konstrukcji słownych, wieloznacznej gry słów, anagramów, palindromów, form abstrakcyjnych i skrótowych.

Nie stroni również od popularnych nazewniczych form opisowych i sugestywnych, mając na względzie nie tylko brief namingowy, ale również i przede wszystkim koncept strategiczny, brand story i komunikację.

Jest namingowcem i strategiem. Uważa, że obie kompetencje są ze sobą ściśle związane; dają w zamian efektowne wyniki: nazwy chwytliwe, posiadające kontekst, emocje, historię do opowiedzenia.

Konrad Gurdak