Michał Hamera

www.michalhamera.pl

Nie prowadzi zwykłej agencji doradczej. Jest partnerem, doradcą i koordynatorem konkretnego pomysłu. Nie sprzedaje wszystkim tych samych gotowców. Tworzy pomysły zgodne z daną marką, jej celami i dopasowane do budżetu.

Nie działa bez planu. Gdy pracuje nad strategią, nic nie dzieje się przypadkiem. A jeśli wypadnie coś nieplanowanego – zawsze wybrnie z tej sytuacji.

Nie tworzy projektów, na których tylko on sam zarabia. Przygotuje dla klienta plan, który będzie pracował na realizację celów biznesowych jego marki. Ma na to dowody.

Michał Hamera