Mikołaj Lech

znakitowarowe-blog.pl

Prawnik, rzecznik patentowy, autor nagrodzonego przez Urząd Patentowy RP bloga www.znakitowarowe-blog.pl.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, rejestrowaniu znaków towarowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim.

Prowadzi podcast pod nazwą Prawna ochrona marki. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom w rodzinnej Kancelarii Patentowej LECH.

Mikołaj Lech