Robert Solga

tajemnica-przedsiebiorstwa.pl

Radca prawny specjalizujący się w zakazie konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doradza, jak zabezpieczyć firmę przed odejściem pracownika i przejęciem klientów, jak zachować się podczas takiego incydentu, prowadzi sprawy sądowe w tym zakresie.

Pisze i konsultuje umowy o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji, udziela porad prawnych przedsiębiorcom, przyszłym przedsiębiorcom oraz pracownikom, jak postępować zgodnie z prawem i zawartymi umowami. Nagrywa również podcast na ten temat.

Robert Solga